• Bir nafas havoda qoqmangiz qanot,
  So`zim bordir maning sizga, turnalar.
  Qatorlashib ne diyordan kelursiz?
  Bir xabar bersangiz bizga, turnalar.

  Turnalar, turnalar, turnalar… {x2}

  Necha kunki yorning firoqindaman,
  Parvonadek husni charog`indaman,
  Bir olov ko`zlining so`rog`indaman,
  Ko`rinurmu qarang ko`zga, turnalar.

  Turnalar, turnalar, turnalar… {x2}

  Men sevganman shahlo ko`zning surmasin,
  Bir badnazar ko`rib, ziyon bermasin.
  Xushyor uching, lochin bexos ko`rmasin,
  Qo`rqaman, safingiz buzar, turnalar.

  Turnalar, turnalar, turnalar… {x2}

  Nozlanib-nozlanib yoyasiz ovoz,
  Ko`ngillar zavqidan bo`lar sarfaroz.
  Voqifning ham ko`ngli ko`p etar parvoz,
  Sizlar bilan birga-birga turnalar.

  Voqifning ham ko`ngli ko`p etar parvoz,
  Sizlar bilan birga-birga turnalar.

  Turnalar, turnalar, turnalar… {x3}