• Surxon guruhi - Ko'pkari

  Surxon guruhi

  Ko’pkari

  Chov-chov, chov-chov,
  Chov-chov, chov-chov.

  Oq tulporim chov-chov,
  Sho’x tulporim chov-chov,
  Polvonlarning maydoni –
  Ko’pkarida chov-chov. (x2)

  Chov-chov, chov-chov. (x3)

  Yo pirim deb uloqda (uloqda, uloqda)
  Polvon oti quloqda, (quloqda, quloqda)
  Yo pirim deb uloqda-yey (uloqda, uloqda)
  Polvon oti quloqda. (quloqda, quloqda)

  Jugan qo’yib chovoyin,
  Polvoni ko’p uloqda. (x2)

  Chov-chov, chov-chov,
  Chov-chov, chov-chov.

  Oq tulporim chov-chov,
  Sho’x tulporim chov-chov,
  Polvonlarning maydoni –
  Ko’pkarida chov-chov. (x2)

  Chov-chov, chov-chov,
  Chov-chov, chov-chov.

  Oq tulporim chovoyin, (chovoyin, chovoyin)
  Jobug’ini jovoyin. (jovoyin, jovoyin)
  Oq tulporim chovoyin-ey, (chovoyin, chovoyin)
  Jobug’ini jovoyin. (jovoyin, jovoyin)

  Ko’pkarida sovrin zo’r,
  Bir tuya, qo’y oloyin. (x2)

  Oq tulporim chov-chov,
  Sho’x tulporim chov-chov,
  Polvonlarning maydoni –
  Ko’pkarida chov-chov. (x2)

  Chov-chov, chov-chov,
  Chov-chov, chov-chov. (x2)