• Malaksan yo bashar,
  yo huri g`ilmonsan, bilib bo`lmas.
  Bu lutfu, bu nazokat
  Birla sendan ayrilib bo`lmas.

  Tikonsiz gul, sadafsiz dur,
  Mashaqqatsiz hunar bo`lmas.
  Riyozat chekmaguncha
  Yor vasliga yetib bo`lmas.

  Malaksan yo bashar,
  yo huri g`ilmonsan, bilib bo`lmas.
  Bu lutfu, bu nazokat
  Birla sendan ayrilib bo`lmas.

  Ajab berahm dilbarsan,
  Ajab sho`xi sitamgarsan,
  Charog`i husni ro`yingdan-ey
  Ko`ngilni ham uzib bo`lmas.

  Yuzingning oftobini
  Ko`rib hayron bo`lib qoldim,
  Falakka qo`l uzotib
  To`lin oyni olib bo`lmas.

  Malaksan yo bashar,
  yo huri g`ilmonsan, bilib bo`lmas.
  Bu lutfu, bu nazokat
  Birla sendan ayrilib bo`lmas.

  Yuzing misli qizil guldur,
  Ko`ngil chun bulbuli shaydo.
  Bu gulning ishqida bulbul,
  Chamandan ayrilib bo`lmas.

  Kel ey, Mashrab, agar oshiq
  Bo`libsan, bo`lmagil g`ofil.
  Bu g`aflat uyqusidan-ey,
  Ey, yoronlar, uyg`onib bo`lmas.

  Malaksan yo bashar,
  yo huri g`ilmonsan, bilib bo`lmas.
  Bu lutfu, bu nazokat
  Birla sendan ayrilib bo`lmas. (x2)

  Malaksan…