• Yalla ansambli - Boychechak

  Yalla ansambli

  Boychechak

  Boychechagim boylandi,
  Qozon to`la ayrondir.
  Ayroningdan bermasang,
  Qozon-tovog`ing vayrondir. (x2)

  Qattiq yerdan qazilab chiqqan boychechak,
  Yumshoq yerdan yumalab chiqqan boychechak.
  Bola-bola-bola-bola, bola-bola-bola-bola
  Boychechak, boychechak.

  Boychechagim hillolik,
  Hamyon-hamyon tillolik.
  Hamma bozor – bir bozor,
  Atroflari lolazor. (x2)

  Qattiq yerdan qazilab chiqqan boychechak,
  Yumshoq yerdan yumalab chiqqan boychechak.
  Bola-bola-bola-bola, bola-bola-bola-bola
  Boychechak, boychechak.

  Boychechakni tutdilar,
  Tut yog`ochga osdilar, (x2)
  Qilich bilan chopdilar,
  Baxmal bilan yopdilar. (x2)

  Qattiq yerdan qazilab chiqqan boychechak,
  Yumshoq yerdan yumalab chiqqan boychechak.
  Bola-bola-bola-bola, bola-bola-bola-bola
  Boychechak, boychechak.

  Boychechak, boychechak… (x3)