• Mulla Do’stman, so’qqaboshman,
  Oyog’ingda yotgan toshman,
  Qachongacha yuray, jonim,
  Ko’zlarimda jiqqa yoshman-ey.

  Maysara, Maysara, Maysarajon,
  Jannat guli Maysarajon,
  Olam quli Maysarajon, {x2}
  Bu dunyoning sen yechmagan
  Yo’q mushkuli, Maysarajon,
  Maysarajon, Maysarajon.

  Denglar: olam turib, qurib,
  Mulla Do’stning omadi yo’q,
  Ko’rma omad, ko’rmasa-ey,
  Ishlab tursa shunday turib.

  Maysara, Maysara, Maysarajon,
  Jannat guli Maysarajon,
  Olam quli Maysarajon, {x2}
  Bu dunyoning sen yechmagan
  Yo’q mushkuli, Maysarajon,
  Maysarajon, Maysarajon.

  Aylanayin, o’zimga mos
  Supurgidek bellaringdan.
  Kambag’allik ayb emas,
  Degan shirin tillaringdan-ey.

  Maysara, Maysara, Maysarajon,
  Jannat guli Maysarajon,
  Olam quli Maysarajon, {x2}
  Bu dunyoning sen yechmagan
  Yo’q mushkuli, Maysarajon,
  Maysarajon, Maysarajon.

  Nahot, kelgan bo’lsa omad?
  Ana bel-u, ana qomat.
  Qo’lidan tut, belidan tut,
  Mana omad, qani-yo mard?

  Maysara, Maysara, Maysarajon,
  Jannat guli Maysarajon,
  Olam quli Maysarajon, {x2}
  Bu dunyoning sen yechmagan
  Yo’q mushkuli, Maysarajon,
  Maysarajon, Maysarajon.