• Yulduz Usmonova - Sovchilar

  Yulduz Usmonova

  Sovchilar

  Ko`tarishib tugunlarini,
  Kirib keldi uyga sovchilar.
  So`zga chechan, avrashga usta,
  Biroz ayyor, biroz lofchilar.

  Choy ichishgach bir piyoladan,
  So`z ochishdi kuyov boladan.
  Musichadek beozor, yuvosh,
  Tili shirin, zo`r qaynonadan!

  Qiz boladir palaxmon toshi,
  Men nima ham qila olaman-man-man-man?
  Kelin bo`lay, bor alamimni
  O`sha bezoridan olaman-man-man-man!

  Qiz boladir palaxmon toshi,
  Men nima ham qila olaman-man-man-man?
  Kelin bo`lay, bor alamimni
  O`sha bezoridan olaman!

  Usta hunarmand, mulla deyishdi,
  G`irt bezori bolalarini.
  Obro`sini ro`kach qilishdi
  So`ng ammayu xolalarini.

  Erkagina jayron edim-a,
  Tillo zanjir solib ketishdi.
  Aylantirib onam boshini,
  Mening boshim bog`lab ketishdi.

  Qiz boladir palaxmon toshi,
  Men nima ham qila olaman-man-man-man?
  Kelin bo`lay, bor alamimni
  O`sha bezoridan olaman-man-man-man!

  Qiz boladir palaxmon toshi,
  Men nima ham qila olaman-man-man-man?
  Kelin bo`lay, bor alamimni
  O`sha bezoridan olaman!