• Qoraqalpoqtin nesi bar-ey,
  Eng qimbatli jurti bar. (x2)
  Keulining birqosi bor,
  Kulgi degan mulki bar. (x2)

  O’tirg’andi tumanday,
  Jek ko’radi qarekeng. (x2)
  Vaxaxasin aspang’a,
  Jetkeredi qarikeng. (x2)

  Kulmese tinish turmag’an,
  Kulmese kelmes uyqisi. (x2)
  Keulining birmushinan,
  Turtib turar kulgisi. (x2)

  Vaxaxasin aspang’a,
  Jetkeredi qarikeng. (x2)

  Bir kulisip almasa,
  Diyxan Sali ormaydi.
  Vaxaxasi bo’lmasa,
  Qoraqalpaq bo’lmaydi.

  Baspaq qo’ylardi so’yip,
  Qo’shqarlardi dugistirib. (x2)
  Palvanlardi gurestirib,
  To’y beridi qarekeng. (x2)

  Vaxaxasin aspang’a,
  Jetkeredi qarikeng. (x2)

  Qoraqalpoqtin nesi bar-ey,
  Eng qimbatli jurti bar. (x2)
  Vaxaxasin aspang’a,
  Jetkeredi qarikeng. (x2)

  Qoraqalpoqtin nesi bar-ey? (x2)
  Vaxaxasin aspang’a,
  Jetkeredi qarikeng. (x2)