• Ana sevgim uchgan o`q,
  Muzdek toshni quchgan o`q,
  Qiz suydirding – bo`ldi armon,
  Ko`rish boru aytish yo`q.

  Qiz suyding – bo`ldi armon,
  Etakka to`ldi armon.
  Bo`ldi seni ko`ksimdan
  Yulib o`tga otarman.

  Yurak, yomon ekansan,
  Qip-qizil qon ekansan.
  Kun yo`q ekan menga hech
  Senki omon ekansan.

  Bo`ldi, seni ko`ksimdan
  Yulib suvga otarman,
  Sohillarda qum bilan
  Quchoqlashib yotarman.

  Ana sevgim uchgan o`q,
  Muzdek toshni quchgan o`q,
  Qiz suydirding, bo`ldi armon,
  Ko`rish boru aytish yo`q.

  Do`st tutinding – yov chiqdi,
  Yelkamga nayza suqdi.
  Sening bilan sig`inib,
  Yurgan yo`lda g`ov chiqdi.

  Yurak, yomon ekansan,
  Qip-qizil qon ekansan.
  Kun yo`q ekan menga hech
  Senki omon ekansan.
  Bo`ldi, seni ko`ksimdan
  Yulib suvga otarman,
  Sohillarda qum bilan
  Quchoqlashib yotarman. (x1+x1)