• Yaxshi duo bo`lsa, duo ravo bo`lsa,
  Bir xush xabar kelsa yil boshida.
  Kimdir ulfat, kim jo`ra, kim erka-yu kim to`ra,
  Bitta-bitta hol so`ra kun boshida. (x2)
  Ey, kun boshida, kun boshida.

  Bo`lsin-o, bo`lsin-o, omading yor bo`lsin-o,
  Doim o`tirgin yayrab to`y boshida.
  Bo`lsin-o, bo`lsin-o, omading yor bo`lsin-o,
  Doim o`tirgin yayrab to`y boshida.

  Yomoning topilmasin, xayoling sochilmasin,
  Tulporing qoqilmasin yo`l boshida.
  Yayrab-yayrab o`ynagin, chetda qarab turmagin,
  Zavqing o`zim keltiray kuy boshida. (x2)
  Ey, kuy boshida, ey, kuy boshida.

  Bo`lsin-o, bo`lsin-o, omading yor bo`lsin-o,
  Doim o`tirgin yayrab to`y boshida.
  Bo`lsin-o, bo`lsin-o, omading yor bo`lsin-o,
  Doim o`tirgin yayrab to`y boshida.

  Kundan kunga boy bo`lib, osmondagi oy bo`lib,
  Ko`z tegmasin, o`zbegim ko`z-qoshiga.
  Kundan kunga boy bo`lib, osmondagi oy bo`lib,
  Ko`z tegmasin, yurtimning ko`z-qoshiga.
  Hey, ko`z-qoshiga.

  Bo`lsin-o, bo`lsin-o, omading yor bo`lsin-o,
  Doim o`tirgin yayrab to`y boshida.
  Bo`lsin-o, bo`lsin-o, omading yor bo`lsin-o,
  Doim o`tirgin yayrab to`y boshida. (x2)
  Hey, to`y boshida.