• Bir o’zing aqlimni olgan,
  Bir o’zing ko’nglimni olgan,
  Qalbimda faqat bir o’zingsan.

  Tasadduf deyolmayman-u,
  Qalbimni yengolmayman-u,
  Hayotda buning bir sababi bor.

  Har kuni ko’rmasam seni,
  So’zlaring eshitmasam seni,
  Bilginki, men xastadirman.

  Uchrashib hayot quraylik,
  Uni bir sinab ko’raylik,
  Balki-da taqdirimiz birdir.

  Men boshqa o’ylasam ham ichimda,
  Seni ko’rganimda yuzingni,
  Qalbimning markazida sening,
  Sening, sening joying bor.

  Sen boshqa o’ylasang ham ichingda,
  Meni ko’rganingda ko’zing-la,
  Qalbingning markazida mening,
  Mening, mening joyim bor.

  Har kuni ko’rmasam seni,
  So’zlaring eshitmasam seni,
  Bilginki, men xastadirman.

  Uchrashib hayot quraylik,
  Uni bir sinab ko’raylik,
  Balki-da taqdirimiz birdir.

  Men boshqa o’ylasam ham ichimda,
  Seni ko’rganimda yuzingni,
  Qalbimning markazida sening,
  Sening, sening joying bor.

  Sen boshqa o’ylasang ham ichingda,
  Meni ko’rganingda ko’zing-la,
  Qalbingning markazida mening,
  Mening, mening joyim bor. (x2)