• Ozodbek Nazarbekov - Tishing dur

  Ozodbek Nazarbekov

  Tishing dur

  Tishing dur, labing marjon, xading gul, xating rayhon,
  Yuzung xur, soching anbar, so’zung mul, menging meynon.
  Meynon menging, so’zing mul, anbar soching, yuzung xur,
  Rayhon xating, xading gul, marjon labing, tishing dur.

  Tafohur ko’zum, ko’nglum qilurlar magar bordur,
  Ko’zunga ko’ngul vola, yuzunga ko’zum hayron.
  Hayron ko’zum yuzunga, vola ko’ngul ko’zunga,
  Bordur magar, qilurlar ko’nglum, ko’zum tafohur.

  Tishing dur, labing marjon, xading gul, xating rayhon,
  Yuzung xur, soching anbar, so’zung mul, menging meynon.

  Tafakkur necha qilsam topilmas sening misling,
  Paridek seni ko’rdum emassen magar inson. (x2)
  Inson magar emassen, ko’rdum seni paridek,
  Misling sening topilmas qilsam necha tafakkur.

  Tishing dur, labing marjon, xading gul, xating rayhon,
  Yuzung xur, soching anbar, so’zung mul, menging meynon.

  Balodur manga hajring, davodur manga vasling,
  Itobing manga ofat, hadising manga darmon.
  Darmon manga hadising, ofat manga itobing,
  Vasling manda davodur, hajring manga balodur.

  Chu Bobur sanga quldur nazar qil anga zinhor,
  Topilmas yana bir qul aningdek sanga, ey jon.
  Ey jon, sanga aningdek, bir qul yana topilmas,
  Zinhor anga nazar qil, quldur sanga chu Bobur.

  Tishing dur, labing marjon, xading gul, xating rayhon,
  Yuzung xur, soching anbar, so’zung mul, menging meynon.
  Meynon menging, so’zing mul, anbar soching, yuzung xur,
  Rayhon xating, xading gul, marjon labing, tishing dur.