• Eshitgaymiz, kimlar nolib yurar emish,
  Qiz tug`ding, deb ayolga do`q urar emish. (x2)
  O`g`ilmi, qiz bermog`i bu taqdirda bor,
  Bu dunyoda qancha odam tirnoqqa zor,
  Xo`rlayvermang, qiz bolaning uvoli bor.

  O`g’lim yo`q, deb noliganlar xato qilur,
  Qiz har joyda otasini duo qilur. (x2)
  Ba’zi o`g`illardan, do`stim, asrasin-ey,
  Oqila qiz bir kun jannat ato qilur.

  Bo`ladi-bo`ladi, qizlar kelin bo`ladi,
  Yor-yor bilan ketar chog`, yuragingiz yuladi.
  Bo`ladi-bo`ladi, qiz mehribon bo`ladi,
  Yuragini uzdirib, qiz uzatgan biladi.

  Yaxshi niyat – yarti mol, o`ylar qiling,
  O`n ikki yosh qizga muchal to`ylar qiling.
  Ne azizlar o`g`lim yo`q deb nolishmagan,
  Yaxshi kuyov goh o`g`ildan qolishmagan. {x2}

  Bo`ladi-bo`ladi, qizlar kelin bo`ladi,
  Yor-yor bilan ketar chog`, yuragingiz yuladi.
  Bo`ladi-bo`ladi, qiz mehribon bo`ladi,
  Yuragini uzdirib, qiz uzatgan biladi.

  Dilingizni yorug` qilgan sado bo`lay,
  Kuylab-kuylab, dardingizni ado qilay. (x2)
  El ichida bugun holis niyat qilay,
  Alpomishdek o`g`illarni sizga tilay,
  To`yingizda to`y bolani kuylab beray.

  Bo`ladi-bo`ladi, qizlar kelin bo`ladi,
  Yor-yor bilan ketar chog`, yuragingiz yuladi.
  Bo`ladi-bo`ladi, qiz mehribon bo`ladi,
  Nolima, ey birodar, nevara o`g`il bo`ladi.