• Shuhrat Qayumov - Yolg'iz ayol

  Shuhrat Qayumov

  Yolg’iz ayol

  Derazangni chertganida yomg`iru shamol,
  Meni yodga olurmisan, ey yolg`iz ayol?
  Uzun tunlar qiynaganda cheki yo`q xayol,
  Meni yodga olurmisan, ey go`zal ayol?!

  Qizarganda shaftolining oq g`unchalari,
  Bog`chalarda sarg`ayganda kuz chechaklari,
  Kuz shomlari, yoz tunlari, qish kechalari
  Meni yodga olurmisan, ey yolg`iz ayol?

  Ayol, ayol, ayol, yolg`iz ayol,
  Meni yodga olurmisan, ey yolg`iz ayol?
  Ayol, ayol, ayol, yolg`iz ayol,
  Meni yodga olurmisan, ey yolg`iz ayol?

  Derazangni chertganida yomg`iru shamol,
  Og`ushiga olganida cheki yo`q xayol,
  Sochlaringdan sirg`alarkan qirmizi ro`mol,
  Meni yodga olurmisan, ey go`zal ayol?

  Qizarganda shaftolining oq g`unchalari,
  Bog`chalarda sarg`ayganda kuz chechaklari,
  Kuz shomlari, yoz tunlari, qish kechalari
  Meni yodga olurmisan, ey yolg`iz ayol?

  Ayol, ayol, ayol, yolg`iz ayol,
  Meni yodga olurmisan, ey yolg`iz ayol?
  Ayol, ayol, ayol, yolg`iz ayol,
  Meni yodga olurmisan, ey yolg`iz ayol?

  Yodlaringga olurmisan sirli damlarni,
  Yodlaringga olurmisan shirin g`amlarni?
  Yoqib qo`yib tun qo`ynida yoki shamlarni
  Meni yodga olurmisan, ey go`zal ayol?

  Qizarganda shaftolining oq g`unchalari,
  Bog`chalarda sarg`ayganda kuz chechaklari,
  Kuz shomlari, yoz tunlari, qish kechalari
  Meni yodga olurmisan, ey yolg`iz ayol?

  Ayol, ayol, ayol, yolg`iz ayol,
  Meni yodga olurmisan, ey yolg`iz ayol?
  Ayol, ayol, ayol, yolg`iz ayol,
  Meni yodga olurmisan, ey yolg`iz ayol? (x1+x2)

  To`kilganda dardim kabi bargu xazonlar,
  Ko`z oldingni to`sganida qora to`zonlar,
  Sog`inchingni yashirolmay subhi azonlar,
  Meni yodga olurmisan, ey go`zal ayol?