• Tavakkal Qodirov - Fasli navbahor o'ldi

  Tavakkal Qodirov

  Fasli navbahor o’ldi

  Fasli navbahor o’ldi, ketibon zimistonlar, {x2}
  Do’stlar, g’animatdur, sayr eting gulistonlar. {x2}

  Subhidam tushub shabnam, bo’ldi sabzalar xurram,
  Gul uza tomib kam-kam, yog’di abro’-naysonlar. {x2}

  Nastaron yuvib yuzni, yosuman tuzib o’zni, {x2}
  Nargis ochibon ko’zni, intizor, yoronlar. {x2}

  Qumrilar qilib kuk-ku, bulbul aylabon chah-chah, {x2}
  Sarvi gul uza doim tortar ohu afg’onlar.
  Tortar ohu afg’onlar.

  Kechdilar vafo ahli qolmayin tutub savsan,
  Kiydi ko’k, qilib sunbul zulfini parishonlar. {x2}

  Do’stlar, g’animatdur, sayr eting gulistonlar. {x2}