• Nozaninlar, benavolarga tarahhum aylangiz,
  Lutf agar yo`qtur, g`azab birla takallum aylangiz.

  Gah buyuk, gah past giryon ko`rsangiz ushshoqni,
  Qosh kulmassiz, nihon bori tabassum aylangiz.

  Biz fano tuprog`i bo`ldik, dayr aro ey ahli zuhd,
  Xonaqoh sahnida siz bahsi taqaddum aylangiz.

  Ey mug`anniylar, Navoiy mast edi, kech uyg`onur,
  Oni uyg`otmoqqa bir dilkash tarannum aylangiz. (x2)

  Sumbulim Layli ochibdur, yel kibi raso emas,
  Dog`ini Majnun qonatmish, lolai xumro emas. {x2}

  Nastarin ko`zgusidur, bir sori men, bir sori yor,
  Chehri aksin ko`rguzur bir yuz guli ra’no emas.

  Gulni o`xshatqanmikin yorimga go`yo bog` aro,
  Yuz pari ko`nglum ichidin bulbuli shaydo emas. {x2}

  Sumbul ustidin nasim esgach nigorim durrasi,
  Yod qildimki dimog` oshiftadur, shaydo emas.

  Gulni sarv uzra xayol ettim ko`ngil bo`stonida,
  Rost aytay, sarvi gul ro`yin kibi zebo emas. {x2}

  Bo`lmangiz mag`rur, ey shohlar, bu bog` aro,
  Siz kabi bulturgi gullardan biri paydo emas.

  Menga gul ruxsoriyu, bulbulga gul tutmish qadah,
  Mast erur ul ham Navoiydek, vale rasvo emas. {x3}